asociacijos narystė

Trenerių registras

EREPS sveikatingumo profesionalų registras

EREPS yra  Europos sveikatingumo profesionalų registras
kurį administruoja Europe Active organizacija (pripažįstama ES EK), ir kurį Lietuvoje atstovauja LSKA.
 
Pagrindinis EREPS registro tikslas yra nustatyti ir pripažinti Europos ir Lietuvos sveikatingumo sektoriuje dirbančių specialistų realias kompetencijas ir kvalifikacijos lygmenį pagal Europos sveikatingumo sektoriaus nustatytus standartus. EREPS registras veikia kaip sistema, kuri užtikrina ne tik vienkartinį specialisto kompetencijų ir įgūdžių nustatymą, bet ir pastovų kvalifikacijos kėlimą ir palaikymą.
 
EREPS užtikrina visuomenei ir darbdaviams, kad visi sveikatingumo profesionalai įregistruoti registre atitinka jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus, turi tinkamus darbo įgūdžius ir geba dirbti saugiai ir efektyviai.
 
EREPS registras yra viešas ir matomas visuomenei, darbdaviams ir patiems sektoriuje dirbantiems specialistams.
 
EREPS logo
 
EREPS registro naudos:
 
Visuomenei – saugaus ir efektyvaus sportavimo užtikrinimas, aiškumas dėl darbuotojo kvalifikacijos lygmens (pav.: ar turi kompetencijų vesti asmenines treniruotes).
Darbdaviams – aiškumas dėl darbuotojo kvalifikacijos lygmens, didesnio klientų srauto užtikrinimas į sveikatingumo klubus dėl geresnės darbo kokybės. Darbuotojai esantys registre privalo pastoviai palaikyti bei kelti savo kvalifikaciją, norėdami išlikti registre.
Sektoriaus profesionalams – pripažinimas, veiklos įprasminimas, aiškumas siekiant karjeros ir keliant kvalifikaciją. Taip pat kvalifikacijos pripažinimas kitose Europos šalyse, tuo pačiu gaunant teisę dirbti kvalifikuotą darbą Europoje.
 
Sveikatingumo profesionalui būtinos kompetencijos:
  • Bazinės ir specialios žinios, instruktavimo įgūdžiai;
  • Asmeninės savybės;
  • Profesionalumas;
  • Patirties kaupimas ir nuolatinis mokymasis;
  • Valdymo įgūdžiai;
  • Vadovavimas ir lyderystė;
  • Orientavimasis paslaugose;
  • Socialiniai įgūdžiai.